Psikolog Burcu Bal

Burcu Bal
Uzman Klinik Psikolog 


Lisans eğitimini TED Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji bölümünde onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans bitirme tezini Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman’ın süpervizörlüğünde ‘‘Scale Development of Children and Adolescents’ Frustrations and Difficulties in COVID-19 Pandemic- Preliminary Findings’’ Çocuk ve Ergenlerin Pandemiye Bağlı Yaşadığı Zorluklar ve Engellenmişlikler Ölçeğinin Geliştirilmesi- Öncül Bulgular, konulu tez çalışması ile tamamlamıştır.

Atılım Üniversitesi Klinik Psikoloji alanındaki Yüksek Lisans eğitiminin Tez aşamasındadır. Yüksek lisans stajını (9 ay) Boylam Psikiyatri-Amatem hastanesinde Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu süpervizörlüğünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimi sırasında Atılım Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’nde üniversitesi öğrencileri ile 5 ay psikoterapi seansları yürütmüş ve bu seanslar üzerinden Klinik Psikolog Nilüfer Erkin’den süpervizyon almıştır.

Üsküdar Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimini (300 saat teorik, 153 saat (30 saat süpervizyon) uygulamalı olmak üzere toplam 453 saatlik) tamamlamış ve “Aile Danışmanı” ünvanını edinmiştir. Aile danışmanlığı ünvanını edindikten sonra, Prof. Dr. Cengiz Güleç’ten Entegratif Kognitif Psikoterapi Eğitimini (12 Ay, 240 Saat (6 ay teorik, 3 ay süpervizyon, 3 ay formülasyon) tamamlamıştır.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Talep edildiği takdirde kurumlara ve okullara eğitim/seminer verilmektedir.

Halen Alp Ardıç Psikoterapi Merkezi’nde psikolog olarak çalışmaya devam etmektedir.

Gerçekleştirilen Seminerler

 • Afet/Travma Psikolojisine Yönelik Bilgilendirme Semineri- İsviçre Konsolosluğu
 • Travma ve Psikoloji- JCI Ankara

Çalışma Alanları

11 yaş ve üzeri bireyler ile çalışmaktadır.

 • Çocuk ve Ergenler İçim Psikolojik Sağlamlık
 • Sosyal Anksiyete Bozukluğuna Bütünsel Müdahale
 • Çocuk ve Yetişkinlerde Kaygı Bozuklukları
 • Performans Kaygısı
 • Motivasyon
 • Kendilik Değeri ve Özgüven
 • Kurum Eğitimleri
 • Ergenlik Dönemi Psikolojik Destek
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Okul Danışmanlığı
 • Anksiyete ve Stres Yönetimi
 • Fobiler

Süpervizyon Aldığı Kişiler

 • Prof. Dr. Cengiz Güleç
 • Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu
 • Klinik Psikolog Nilüfer Erkin
 • Uzm. Psk. Yasemin Ozan

Eğitimler

 • Motivasyonel Görüşme- Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu (2023)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi -Doç. Dr. Neşe Alkan (2022)
 • Çocuk, Ergen ve Yetişkinlerde EMDR Eğitimi
 • Çocuk ve Ergenler içim Psikolojik Sağlamlık
 • Sosyal Anksiyete Bozukluğuna Bütünsel Müdahale
 • Psikolojik İlk Yardım Eğitimi- Deniz Okay Türk Psikologlar Derneği&Ankara Büyük Şehir Belediyesi
 • Psikolojik İlk Yardım Eğitimi- Dr. Mert Akcanbaş
 • Afet sonrası Psiko-sosyal Destek Çalışmaları Eğitim- Türk Psikologlar Derneği&Ankara Büyük Şehir Belediyesi
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu Klinik Gözlem ve Bataryası Uygulayıcı Eğitimi- Türk Psikologlar Derneği
 • Yetişkinlik Dönemi: Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği- TPD LGBTİ Birimi
 • Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği: Ergene Yaklaşımda Temel İlkeler- TPD LGBTİ Birimi
 • Heteroseksizm ve Ayrımcılık- Kaos GL
 • WISC-IV (WÇZÖ-IV (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği –IV) Uygulayıcı Eğitimi- Türk Psikologlar Derneği
 • Klinik Gözlem Görüşme Eğitimi-Türk Psikologlar Derneği
 • Moxo Testi Uygulayıcı ve Yorumlayıcı Eğitimi- Moxo Türkiye
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Uygulayıcı ve Yorumlayıcı Eğitimi- Madalyon Psikiyatri Merkezi
 • Entegratif Kognitif Psikoterapi Eğitimi- Prof. Dr. Cengiz Güleç, Cem Keçe
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi- Üsküdar Üniversitesi
 • Aileler ile Görüşme Teknikleri- Madalyon Psikiyatri Merkezi
 • Öfke Kontrol ve Başa Çıkma Yöntemleri-Madalyon Psikiyatri Merkezi
 • Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi-Madalyon Psikiyatri Merkezi
 • Kaygı ve Panik Atak-Madalyon Psikiyatri Merkezi
 • Psikolojik Testler-Madalyon Psikiyatri Merkezi
 • Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi-Madalyon Psikiyatri Merkezi
 • Mindfulness-Mindful Academy
Call Now Button