Aile ve Çift Terapisi

  Aile ve Çift Terapisi Ankara

  Psikoterapinin bir dalı olan aile ve çift terapisi, gruba dahil olan fertlerin değişim ve gelişimini hedefler. Bireylerin diğer insanlarla kurdukları iletişimin kalitesini artırmayı amaçlayan çalışmalar; ruh sağlığı ve duygusal doyum açısından son derece değerlidir. Eş, çocuklar ve diğer sosyal çevreyle etkili bir iletişim sürdüren ebeveynler açısından ilişkilerin sağlam temeller üzerine oturtulması önemlidir. Evlilik ilişkisi içinde dönem dönem yaşanan çatışmalar, kavgalar ve küskünlükler yaşam koşullarının zorlanmasına neden olabilir.

  Aile ve Çift Terapisinin Amacı Nedir?

  Temel olarak mevcut çatışmaların giderilmesine odaklanan ve merkezimizde Psikolog Alp Ardıç tarafından yönetilen terapi seanslarında;

  • Aile içindeki ve
  • Çiftler arasındaki zorlu süreç üzerinde yoğunlaşılır.

  Yaşanan ilişkilerin ailenin her ferdi açısından daha sağlıklı bir şekilde gelişmesi temel amaçtır. Yapılan çalışmalar; aile içi ilişkilere olumlu katkı sağlarken bu çalışmalar sayesinde diğer insanlar ve durumların da kontrol altına alınabilmesi sağlanır.

   Aile ve Çift Terapisinin Önemi

  Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aile ve çift terapisine gösterilen ilgi her geçen gün artmaktadır. Sistem üzerinde ortaya çıkacak kapsamlı bir değişim, bireyleri sıkıntılı ve zor bir süreç içerisinden kurtarır. Terapistin önerdiği yapıcı yollar, aile üyelerinin zorlandıkları konularda birbirlerine destek olmasına yöneliktir.

  * Her bir aile ferdinin yaşadığı sıkıntının sistem içinde değerlendirildiği terapilerde, mevcut durumun fark edilmesi ve her yeni duruma karşı mücadele becerisi geliştirilmesi amaçlanır.

  Yapılan çalışmaların katkısı kısa sürede görülse de hedef, sürecin uzun vadeye yayılmasıdır. Her seansta terapiye katılan aile üyeleri birbirleri hakkında yeni bilgiler öğrenir veya keşfeder. Bu son derece kıymetli bir çalışmadır. Kurulan yakın ilişkinin desteklenmesini amaçlayan uygulamalar, aile içi hayatın sağlam temeller üzerine kurulmasına katkı sağlar.

  Seans içi pratiklerde; problemlerle baş edebilme becerisini geliştiren katılımcılar, sadece o ana veya ilgili olaya karşı değil hayat içinde karşılaşacakları her türlü soruna karşı çözüm üretme becerisi elde eder. Bu özellik çocukluktan ergenliğe, yetişkinlikten yaşlılığa kadar hayatın her alanı için en önemli kazanım olarak düşünülebilir.

   Aile ve Çift Terapisi Kimler İçin Uygundur?

  Aile içi veya ikili ilişkilerde sorun yaşayan her birey bu terapiye dahil olabilir. Bu haliyle geniş bir katılımcıyı hedefleyen çalışmalar, farklı psikolojik sorunların çözümlenmesinde de etkili biçimde kullanılabilir. Danışanların en çok ilgi gösterdikleri aile ve çift terapisi kullanım alanları arasında;

  • Boşanma süreci
  • Cinsel sorunlar
  • Çocuk ve ergen davranışları
  • Alkol ve madde bağımlılığı
  • Kronik fiziksel olumsuzluklar
  • Üvey bireylere aile içi destek
  • Duygusal istismar, şiddet ve ihmal süreci
  • Evlat edinme öncesi ve sonrası
  • Ebeveynlik becerilerinin gelişimi
  • Kendine zarar verme düşüncesi
  • Ekonomik sorunlar
  • Göçmen aile uyumu
  • Psikoseksüel zorluklar
  • Yaş ve travmalar sayılabilir.

  Diğer psikoterapi yöntemleri ve hekimin uygun görmesi halinde ilaçla desteklenen süreç, özel durumlarda yasal olarak da önerilir.

   Merkezimizde Aile ve Çift Terapisi Uygulamaları Nasıl Yapılır?

  Ankara ve yakın çevresinden danışanların yoğun bir ilgi gösterdiği terapiler için farklı yöntemler mevcuttur. Kimi zaman tüm aile üyeleri aynı seansta buluşurken kimi zaman bireysel veya ikili görüşmeler de istenebilir.

  Merkezinde bebek ve çocukların yer aldığı terapilerde varsa çocuğun hayatına müdahil olan; öğretmenler, rehberlik çalışanları veya sosyal hizmet görevlileri de sürece dahil edilebilir veya görüşlerine başvurulabilir.

  Mevcut duruma göre aile ve çift terapileri; 6-24 seans arasında sürebilir. Her seans ortalama 50 dakikadır.

  Call Now Button