Kronik Hastalıklarda Destek

  Kronik Hastalıklarda Destek

  Farklı sebeplerden dolayı kronik rahatsızlık yaşayan pek çok kişi için, psikolojik destek büyük önem arz eder. Özellikle yaşam kalitesini düşüren, tedavi süreci nedeniyle yıpratan ve maddi olarak zorluk yaşatan farklı kronik hastalıklar kişiye aşırı stres yüklemektedir. Bu da belli başlı bazı psikolojik problemler yaratmakta ve önemli baskılar ortaya çıkarmaktadır:

  • Kalp rahatsızlığı
  • Böbrek hastalıkları
  • Multipl Skleroz
  • Astım

  Bunlar gibi pek çok problem konusunda yapılan fiziksel tedavinin yanı sıra, mutlaka psikolojik olarak farklı yöntemler dahilinde terapi gerçekleştirilmelidir. Çünkü birey bu hastalıklar sebebiyle yaşadığı stres yüzünden kendisini değersiz hissetmekte ve utanç duyma gibi eğilimlere yönelim göstermektedir. Bu da hastanın hem kendisi hem de ailesi adına zorlu bir dönemin yaşanmasına sebep olabilmektedir.

  Kronik Hastalıklar ile Ortaya Çıkan Psikolojik Problemler

  Kronik hastalık ile meydana gelen en önemli psikolojik problemlerin başında depresyon gelmektedir. Yapılan araştırmalara göre bu tür hastaların yaklaşık %30’u depresif sorunlar yaşamaktadır. Sonuçta büyük bir stres ve yorgunluğun altına giren kişiler, yaşadıkları maddi zorluklar sebebiyle de doğal olarak psikolojik bazı problemler ile karşı karşıya kalabilmektedir.

  Tabii kronik hastalıklar ile beraber yaşanan psikolojik sorunların sıklığı, hastalığın şiddetine ve psikolojik etmenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Özellikle fiziksel açıdan kronik hastalığın şiddeti arttıkça paralel olarak depresif problemler de artış göstermektedir. Çünkü hasta bu dönemde daha fazla ilgi ve alaka istemekte; bu durum yeterli olmadığı zaman kendi adına bir çıkış bulamamaktadır.

  Kadın ve Erkeklerde Kronik Hastalıklar

  Genel olarak kronik hastalıklar ile beraber gelişen depresyon sorunları kadınlarda, erkeklere oranla daha fazladır. Kronik hastalıklar belli başlı bazı psikolojik sorunlara sebep olabilirken; psikolojik problemler de kronik hastalıkları tetikleyebilmektedir. Bunlar içerisinde üzüntü, kaygı, stres ve mutsuzluk ile çaresizlik gibi pek çok problem yoğun olarak yaşandığı zaman; fiziksel ağrı ve acılar daha fazla hissedilebilmektedir.

  Bu sebepten, bir psikiyatrist yönlendirmesiyle bu tür psikiyatrik etmenler mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Yapılan psikoterapi yöntemleri sayesinde fiziksel açıdan kronik hastalıkların seyrinde olumlu yönde değişiklik yaşanabilmektedir. Yani psikolojik ve fiziksel olarak meydana gelen bu iki etmen, birbirini tetiklemekte ve birbirlerini hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemektedir.

  Hasta ve Ailesi İçin Psikolojik Yardım

  Kronik hastalık ile beraber gelen psikolojik problemler karşısında farklı tedavi yöntemleri psikolog ile psikiyatristler eşliğinde gerçekleşir. Böylece kronik hastalıkla birlikte gelen kaygı, stres bozukluğu, depresyon, panik bozukluğu ve sosyal anksiyete bozukluğu gibi pek çok problemin üstesinden gelinebilmektedir. Yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik farklı yöntemler kapsamında psikoterapi uygulanmaktadır. Kişinin yaşam tarzı ve ihtiyaçları bu konuda öncelikle belirlenir. Böylece planlı şekilde ele alınan psikolojik tedavi sırasında, hastanın inancı ve özgüveni yükseldiğinden dolayı, kişinin yaşadığı stres ve kaygı seviyesi önemli oranda azalır. Alınacak bu desteği Ankara ve çevresinde profesyonel düzeyde elde etmek mümkündür.

  Kronik Hastalıklar İçin Psikoterapi Uyumu

  Psikolojik olarak meydana gelen problemler kronik hastalıklar ile oldukça şiddetli hale gelebilmektedir. Bu tür problemler karşısında mutlaka danışan kişiyle psikolog arasında doğru uyum yakalanması gerekir. Gerçekleştirilen tedavide genellikle farklı yöntemler ele alınır ve süreç karşılıklı diyalog üzerinden devam eder. Bu konuda bilişsel davranışçı terapi başta olmak üzere, ağrı yönetimi ve hastalıkla ilgili psikoeğitim gibi seçenekler ele alınmaktadır. Bu yöntemlerin etkili olabilmesi için hastanın yaşadığı dramatik durum analiz edilmeli; buna göre psikolog kontrolü altında destek gerçekleştirilmelidir. Tabi kişinin ailesinin ve yakın çevresinin de bireyin sorunlarına destek açısından terapiye katılması büyük öneme sahiptir.

  Call Now Button