Psikodinamik Yönelimli Terapi

  Psikodinamik Yönelimli Terapi

  Dünyada, psikanaliz veya Psikodinamik psikoterapinin gerçekten işe yaradığına dair gerçek bir kanıt olmadığı konusunda yaygın bir yanılgı bulunmaktadır. Ancak, bu kavram yanlıştır. Aslında, son on yıldır veya daha fazla süredir yapılan araştırmalar, Psikodinamik tedavinin ve psikanalizin diğer tedaviler kadar etkili bir şekilde problem belirtilerini azalttığını ve bazı durumlarda Psikodinamiğin yararlarının daha fazla olduğunu göstermiştir.

  Dinamik Tedavi Yöntemi

  Genel olarak, depresyon için kısa dinamik tedaviler, hastaların farkındalıklarını, sorunlu kalıplar ve depresyonla ilgili temel ilişkisel temalar hakkındaki iç görülerini artırmaya odaklanır. Klinik çalışmalarda farklı tiplerde Psikodinamik terapi çalışılmıştır, ancak hepsi tedavi el kitaplarını kullanmaz ve bazı tedaviler özellikle depresyon tedavisi için tasarlanmamıştır.

  Bununla birlikte, bu sınıftaki kısa süreli tedavilerin etkili olduğunu öne süren veriler toplanmaktadır. Depresyon için farklı kısa dinamik terapi biçimleri arasındaki bazı ortak temalar şunlara odaklanır: Geçmişteki deneyimlerin şu anki işleyişi nasıl etkilediği, duygu ve ifadenin etkilenmesi, iç görü kolaylaştırma, rahatsız edici konuların önlenmesi ve temel çatışma ilişkisi ilişkilerinin tanımlanması.

  Diğer Tedavi Yöntemlerinden Ayırt Edilmesi

  Bazı özellikler Psikodinamik tedaviyi diğer tedavilerden güvenilir bir şekilde ayırt eder. Bu özellikler şöyle sıralanabilir: Duyguyu etkilemeye ve ifade etmeye odaklanma, sıkıntı verici düşünceleri ve hisleri önleme girişimlerinin araştırılması, tekrarlayan tema ve kalıpların tanımlanması, geçmiş deneyimlerin tartışılması, kişiler arası ilişkilere odaklanılması, kişinin iç hayatının keşfi.

  Psikodinamik Terapi Semptomları Azaltmada Ne Kadar İşe Yarar?

  Ampirik kanıtlar, Psikodinamik terapinin etkinliğini desteklemektedir. Psikodinamik terapinin etki büyüklüğü, aktif olarak ampirik olarak desteklenen ve kanıta dayalı olarak tanıtılan diğer terapiler kadar büyüktür. Ayrıca, Psikodinamik terapi alan kişilerin terapi bittikten sonra iyileşmeye devam ettiği görülmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Ankara şehrinde de bu tedaviyi alan kişiler, yeteneklerini ve enerjilerini etkin ve verimli bir şekilde kullanabilir. Zorlukların tadını çıkarır; bir şeyleri başarmaktan zevk alır. Anlamlı bir aşk ilişkisini sürdürebilir. Gerçek samimiyet ve özen gösterebilir. Daha büyük bir topluluğa ait olmak ve katkıda bulunmak için bir anlam bulur.

  Başkalarına rehberlik etmede, rehberlik etmede veya beslemede anlam ve yerine getirmeyi bulabilir. Gerektiğinde kendisini etkili ve uygun bir şekilde ifade edebilme yeteneğine sahip olur. Takdir ve mizaha yanıt verir. Duygusal olarak tehdit edici durumları sezme yeteneğine sahiptir ve ondan faydalanabilir.

  Kişide Görülen Diğer Etkiler

  Psikodinamik tedavi gören kişiler kelimelerle kendini iyi ifade edebilir, aktif ve tatmin edici bir cinsel yaşam sürebilir, sosyal ortamlarda rahat görünür, genellikle yaşam aktivitelerinde memnuniyet ve mutluluk duyar, elindeki duruma, kaliteye ve yoğunluğa uygun etkileri ifade etme eğilimi gösterir, güçlü duygular uyandıran konularda bile alternatif bakış açıları tanıma kapasitesine sahip olur. Bu kişiler ayrıca;

  • Ahlaki ve etik standartlara sahip olan kişilere yetişmek için çabalayabilirler.
  • Yaratıcıdırlar; bir şeyleri görebilir veya problemlere yeni yollarla yaklaşabilirler.
  • Vicdani ve sorumlu olma eğilimindedirler.
  • Enerjik olma eğilimindedirler.
  • Psikolojik açıdan anlayışlılardır; kendilerini ve başkalarını ince ve sofistike yollarla anlayabilirler.
  • Uzun vadeli amaç ve hedeflerin peşinde anlam ve memnuniyet bulabilirler.
  • Karşılıklı destek ve deneyimlerin paylaşılması ile karakterize yakın ve kalıcı dostluklar kurabilirler.

  Psikodinamik Tedavinin Özel Alt Tipleri Nelerdir?

  Modern Psikodinamik psikoterapiler başlığı altında, ego psikolojisi, öz psikoloji, nesne ilişkileri ve ilişkisel psikanaliz gibi alt tipler bulunur. Psikodinamik prensipler ve tedavi, psikiyatride çok çeşitli psikolojik tedavileri desteklemektedir. Bu prensipler, Psikodinamik psikoterapinin geniş ilkelerine uygundur ve bunların psikiyatrik değerlendirme, müdahale ve çeşitli psikiyatrik durumların yönetiminde uygulanır.

  Call Now Button