Yeme Bozukluğu

  Yemek

  Yeme bozukluğu olarak bilinen psikolojik problemler, duygu ve düşünceler noktasında kişide olumsuz etkiler yaratmaktadır. Özellikle diyet yapma davranışı, yeme bozuklukları gelişimini etkileyen en önemli etmenler arasında yer almaktadır. Fiziksel açıdan kişinin kilosu ile beraber görünüşü hakkında çok fazla takıntılı hale gelmesi, sağlığını önemli ölçüde etkileyecek durumlar yaratmaktadır. Üstelik bu durum günlük yaşam aktivitesini ve sosyal yaşamı da zaman içerisinde büyük oranda etkilemektedir.

  Olumsuz neticelenen bu sorun, psikolojik problem ile büyümekte ve fiziksel açıdan da sağlıksız noktaya gelinmesine neden olabilmektedir. Bu yüzden yeme bozukluğu ile ortaya çıkan fiziksel sorunların temelinde, çoğu zaman psikolojik problemler yatmaktadır.

  Yeme Bozukluklarının Psikolojik Açıdan Meydana Gelmesi

  Yeme bozukluğunun ortaya çıkmasındaki temel nedenler tam olarak bilinmemektedir. Bu durumun daha çok psikolojik ve biyolojik etmenler ile ortak şekilde meydana geldiği düşüncesi hakimdir. Bu konuda yemek bozukluğu altında yatan pek çok sebep bulunmaktadır. Bunlar arasında;

  • Düşük benlik kaygısı,
  • Depresyon,
  • Kontrol kaybı duygusu,
  • Yaşanan kimlik karmaşası,
  • Değersizlik,
  • Aile içi iletişim sorunu,
  • Stres bozukluğu

  Gibi sorunlar yer almaktadır. Böyle durumlarda mutlaka profesyonel düzeyde psikologlar tarafından psikiyatrik destek alınmalıdır. Aksi takdirde ruhsal olarak meydana gelen kişilik bozukluğu, önemli boyutlara ulaşarak kişinin fiziksel açıdan da sağlığını kaybetmesine neden olabilir. O yüzden  Psikolog Alp Ardıç gibi psikologlar ile psikiyatrist kontrolü altında, doğru çözümlere ulaşılabilir.

  Yeme Bozukluğu Kimleri Etkiliyor?

  Genelde genç kadınları etkileyen bir durum gibi görünse dahi, yemek bozukluğu pek çok kişiyi farklı psikolojik problemlere itmektedir. Her yaştan kadın veya erkek yeme bozukluğu konusunda sorunlar yaşayabilmektedir. Her ne kadar oran açısından kadınlarda bu durum daha fazla görülse bile, son dönemlerde yapılan araştırmayla erkeklerde de yeme bozukluğunun 2 katına çıkmış olduğu gösterilmiştir.

  Yeme bozukluğunun psikoloji ile beraber fiziksel olarak da önemli sorunlar yaratmasının yanı sıra, bu durum yüksek morbidite ile ortaya çıkmış ölüm riski taşıyan sorunları da tetikleyebilmektedir. Bu yüzden zamanında ve doğru teşhis ile beraber takım terapi yöntemleri üzerinden destek verilmelidir. Bu konuda gerçekleştirilen terapiler ile hastalar psikolog kontrolü altında sorunlarına çözüm bulmaktadır.

  Yeme Bozukluğu ile Beraber Ortaya Çıkan Türler

  Yapılan araştırmalar ve tetkikler neticesinde yeme bozukluğu farklı bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümlerin her biri farklı tanımlar ve problemler eşliğinde ortaya çıkmaktadır:

  • Anoreksiya nervoza
  • Bulimiya nervoza
  • Son dönemlerde tanımlanan tıkınırcasına yeme bozukluğu
  • Sınıflandırmaya girmeyen yeme bozuklukları

  Bu sınıflandırmalar, yeme bozukluğunun hem fiziksel hem de ruhsal olarak bütünleşik bir rahatsızlık olduğunu açıklamaktadır. Yani fiziksel açıdan sağlıklı kalabilmek için ruhsal olarak sağlıklı bir yaşam sürmek gerekmektedir. Bu yüzden böylesi bir sınıflandırmaya giren sorunlar için, öncelikle gösterilen belirtilere karşı çözüm odaklı destek sağlanmaktadır. Tabii bu tedavilerin sağlanması için öncelikle hastanın neden bu tür bir soruna düştüğüne dair, altta yatan duygusal sorunlara da eğilmek gerekmektedir.

  Yeme Bozukluğu İçin Profesyonel Psikoterapi Desteği

  Yeme bozukluğu yaşayan kişilerde, hastalığı tetikleyen duygu ve düşüncelerin anlaşılması için psikoterapi yapılması gerekmektedir. Psikolog kontrolü altında gerçekleştirilecek psikoterapi ile beraber, beslenme alışkanlıklarının da düzenli hale gelmesi büyük öneme sahiptir. Böylece hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak iyileşme sürecine girilebilir. Gerçekleştirilecek olan terapiler için, Ankara ili ve çevresinde her türlü bilgi ve destek mevcuttur.

  Call Now Button